Умови надання послуг

Публічна пропозиція (оферта) на укладення

Договору про надання інформаційних послуг з бронювання

м. Київ


Фізична особа-підприємець Негеля Ян Сергійович, що діє на підставі Витягу з ЄДР № 20690000000048728 від 04.09.2019року.,

(надалі - «Виконавець», з однієї сторони) та громадянин(ка) України (надалі - «Замовник»), які надалі іменуються «Сторони», уклали цей Договір про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА ТЕРМІНИ


1.1. Даний Договір є публічним договором відповідно до статей 633, 634, 641 Цивільного Кодексу України, Закону України «Про електронну комерцію», а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

1.2. Відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України даний Договір також вважається договором приєднання, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті будь-якою особою лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт).

1.3. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється оплата Послуг Виконавця згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепту) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

1.4. «Акцепт» — повне та беззаперечне прийняття умов Публічної пропозиції на укладення Договору про надання інформаційних послуг з бронювання, шляхом висловлення Замовником чіткого волевиявлення на здійснення бронювання необхідних послуг Виконавцем з метою оформлення проїзних документів, пошуку тимчасового житла у країні слідування, виконання інших дій із задоволення висловлених потреб Замовника та попередня оплата вартості бронювання на рахунок Виконавця за необхідності або по факту здійснення бронювання.

Виконуючи повну оплату за договором про надання інформаційно-консультаційних послуг з бронювання Замовник здійснює акцептування оферти Виконавця та у повній мірі погоджується з умовами даного Договору.

1.5. «Бронювання» — належним чином оформлене замовлення, що передбачає закріплення Виконавцем обраної послуги у Постачальника послуги за конкретною особою (або особами). Бронювання може передбачати повну або часткову оплату в момент створення броні, або оплату у відведений для цього термін після створення броні. Неоплата бронювання у визначений Виконавцем час може бути підставою для відмови у подальшому виконанні договору.

1.6. «Постачальник послуг» — юридична особа, постачальник будь-яких послуг, зокрема у розумінні цього Договору до них відносяться: транспортні компанії, страхові компанії, готелі, інші надавачі послуг проживання, інші суб'єкти, що надають послуги з харчування, проведення екскурсій, прокату авто, бронювання квитків до музеїв та інших закладів дозвілля.

1.7. «Винагорода» або «ціна послуг з бронювання» – плата, що сплачується Замовником за надані послуги Виконавця, в результаті яких Замовником виявлено намір оформити замовлення/бронювання послуг. Розмір винагороди визначається Виконавцем в залежності від постачальника послуг та умов укладеного з ним договору.

1.8. Письмовий текст цього Договору може бути роздрукований Замовником самостійно за умови безпосереднього надсилання електронної версії примірника договору на електронну адресу Замовника або інші засоби комунікації, обрані Замовником.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1 Відповідно до цього договору Виконавець зобов’язується відповідно до заявки та безпосереднього волевиявлення Замовника, надати інформаційно-консультаційні послуги з бронювання, до складу яких входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг), а Замовник зобов’язується на умовах цього Договору прийняти та оплатити ïx вартість встановлену Постачальником таких послуг, а також Винагороду Замовнику.

2.2 Бронювання здійснюється Виконавцем в системі бронювання Постачальника послуги відповідно до замовлення Замовника, з вказанням всіх необхідних параметрів, що вимагає Постачальник послуги.3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА


3.1. Замовник має право після підписання Договору на:

3.1.1. Вимагати від Виконавця належного виконання умов Договору.

3.1.2. Отримувати повну, вичерпну та достовірну інформацію з питань, що виникають під час виконання договору вцілому або його окремих положень.

3.2. Замовник зобов'язаний:

3.2.1. Чітко і ясно визначити Виконавцеві необхідний обсяг послуг, його кінцеву мету;

3.2.2. Надати всі необхідні документи та інформацію про себе, необхідні для належного виконання договору Виконавцем.

3.2.3. Повідомляти та надавати про себе тільки достовірну інформацію.

3.2.4. Здійснювати розрахунки з Виконавцем відповідно до розділу 5 цього договору.

3.2.5. Додержуватись умов цього Договору.


4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ


4.1 Виконавець має право:

4.1.1 Не допускати втручання Замовника у процес одержання та використання інформації та у способи надання інформаційних послуг іншим суб’єктам;

4.1.2 Вимагати від Замовника своєчасної оплати наданих послуг відповідно умов, передбаченими цим Договором;

4.1.3 Вести облік переданої Замовнику інформаціїі;

4.1.4 Отримання від Замовника необхідних документів та інших персональних даних Замовника, які використовуються Виконавцем абo Постачальником послуг з метою, необхідних для надання інформаційно-консультаційних послуг з бронювання;

4.1.5 Відшкодування Замовником шкоди, заподіяної Виконавцю неправомірними діями;

4.1.6 При замовленні послуг, які мають спеціальні умови бронювання, Виконавець має право вимагати від Замовника передплату за замовлену послугу у вигляді авансового платежу до aбo після отримання Виконавцем підтвердження бронювання, який сплачуеться протягом 1-гo банківського дня після бронювання.

4.1.7 У разі порушення Замовником строків оплати вартості інформаційно-консультаційних послуг, Виконавець мае право розірвати цей Договір у будь-який час після закінчення терміну оплати (передплати).


4.2 Виконавець зобов'язаний:

4.2.1 Виконувати свої зобов’язання за цим Договором якісно i в належні терміни обумовлені домовленістю із Замовником;

4.2.2 Приступити до виконання послуг замовлених Замовником, негайно з моменту надходження заявки та її оплати;

4.2.3 До укладення цього Договору Виконавець зобов’язаний інформувати Замовника про його права та обов'язки, надавати повну i достовірну інформацію про надання інформаційно-консультаційної послуги з бронювання;

4.2.4 За умови оплати повної вартості замовлення інформаційно-консультаційної послуги Замовником, Виконавець зобов’язаний забезпечити Замовника якісним результатом. Передача Замовнику результату здійснюється електронною поштою або іншим способом за домовленістю Сторін;

4.2.6 Інформувати Замовника про всі зміни його замовлення, шляхом повідомлення по телефону aбo електронною поштою, негайно після того як це стало відомо Виконавцю.


5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА УМОВИ ВІДМОВИ ВІД БРОНЮВАННЯ


5.1. Загальна вартість послуг складає _ грн, що за комерційним курсом компанії на дату фактичної оплати та на момент укладення договору еквівалентно сумі __ євро.

5.2. У випадку зміни вартості Послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, зборів за пальне авіакомпанією-перевізником, такс, зборів аеропортів та інших послуг до 20 % вартості, Постачальник Послуг має право виставити рахунок на доплату, що підлягає оплаті протягом 2-х банківських днів. У разі не оплати відповідного рахунку у вказаний строк, такий договір розривається, а внесена раніше оплата повертається Замовнику.

5.3. При відмові Замовника від послуг Виконавця, питання повернення коштів за авіаперевезення вирішується відповідно до правил та тарифів авіакомпанії. У випадку, якщо до складу послуг Виконавця входять авіаквитки на регулярні авіарейси або нетипові чартерні перевезення, до Замовника астосовуються умови продажу та ануляції таких авіаквитків, як це передбачено спеціальними тарифами авіаквитків на регулярні авіарейси або спеціальними умовами чартерних програм. Тариф авіаквитків на регулярні та чартерні авіарейси може бути таким, що не повертається. При відмові Замовника від послуг Виконавця, незалежно від дати відмови, вартість за авіаквитки на чартерні та на регулярні рейси продані за тарифами перевізника, які не передбачають можливість повернення сум ("No Refund"), може стягуватися у розмірі до 100% від вартості авіаквитка.

5.3.1. При гарантованому бронюванні Виконавцем на користь Замовника готельних послуг, тимчасового житла у країні слідування, з передоплатою вартості за весь період проживання забороняється скасовувати (відміняти), змінювати (переносити) або іншим чином істотно модифікувати бронювання, якщо такі зміни пов'язані з волевиявлення Замовника після підтвердження заявки Виконавцем та здійснення ним фактичних дій направлених на бронювання відповідних послуг. У випадках, якщо замовник при бронюванні з 100 % передоплатою вартості за весь період проживання не скористався такою послугою (не заїзд), встановленими Правилами проживання в готелях, передоплата в розмірі 100 % вартості проживання за весь період проживання може не підлягати поверненню у конкретному випадку та зараховується в якості штрафу за невиконання Замовником договору перед Постачальником послуг та направляється на погашення збитків, нанесених готелю такими діями. У такому випадку дане бронювання анулюється готелем. Перед здійсненням такого бронювання Виконавець повинен повідомити Замовника про можливість неповернення коштів у разі відмови останього від послуг фактично наданих Виконавцем.

5.4. Не з’явлення Замовника до місця початку надання Послуг в належний час вважається відмовою від бронювання. У випадку неявки на рейс (no show) з будь-яких причин або у випадку інших перешкод здійснити подорож, які не залежать від Виконавця, Постачальника Послуги, з Замовника утримуються витрати у розмірі, що не перевищує 100 % від вартості послуг та розміру Винагороди.

5.5. У випадку прийняття консульською установою чи іншим повноважним органом держави слідування Замовника рішення про відмову у видачі йому в’їзної візи з будь-яких причин, такий випадок вважається ануляцією заброньованих послуг, внаслідок чого застосовуються умови відмови від послуг.

5.6. Оплата за інформаційно-консультаційні послуги, проводиться Замовником шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця в момент підписання Договору, якщо інший порядок оплати не передбачений відповідною додатковою угодою до даного Договору.

5.7. У випадку дострокового припинення Замовником строку перебування в країні слідування, та/або невикористання замовлених послуг з будь-яких причин, Постачальник послуг та Виконавець не несе відповідальності за такі дії Замовника та не повертає сплачені ним грошові кошти за надані послуги.

5.8. У разі припинення Договору з вини Замовника, при умові, якщо договір був повністю виконаним зі сторони Виконавця, Замовник повинен відшкодувати Виконавцю витрати, пов’язані з виконанням такого договору, а також сплатити йому вартість наданих послуг.


6. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ


6.1. Надання послуг здійснюється якісно, добросовісно та у розумні строки, з урахуванням інтересів Замовника.

6.2. За допомогою електронної пошти Виконавець, разом з надсиланням рахунку, зазначає окремо або у вкладенні до листа, точну інформацію про дату вильоту/прильоту, місто вильоту/посадки, багажну політику перевізника, розмір ручної поклажі, а також вид/клас житла у країні слідування, харчування та інші послуги вказані у рахунку до оплати, погоджені Сторонами.

6.3. У випадках, коли Сторони визнають це за необхідне, терміни надання певних послуг можуть обумовлюватися окремо.

6.4. Після оплати послуг Виконавця, Замовник отримує детальну інформацію по суті інформаційно-косультаційних послуг з бронювання, інших туристичних послуг протягом доби на електронну пошту.


7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ


7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання прийнятих на себе цим Договором зобов'язань, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення Договору.

7.2. До обставин непереборної сили відносяться (форс-мажорних обставин): пожежа, стихійні лиха, військові операції будь-якого характеру, епідемія, акти законодавчої та виконавчої влади, що перешкоджають виконанню зобов'язань, зміни імміграційної політики, терористичні акти, інші обставини поза розумним контролем Сторін. Термін виконання зобов'язань по Договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого такі обставини будуть діяти.

7.3. Про настання і припинення форс-мажорних обставин, Сторона, для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за цим договором, зобов'язана сповістити іншу Сторону в момент коли їй стало відомо про наявність таких обставин. Невиконання цієї вимоги позбавляє Сторони права посилатися на ці обставини та не звільняє від відповідальності по даному договору. Термін виконання зобов'язань Сторонами по даному договору відкладається співрозмірно часу, протягом якого будуть діяти такі обставини. Якщо обставини будуть тривати більше 14 (чотирнадцяти) днів, кожна із Сторін матиме право відмовитися від виконання зобов'язань за цим договором. Наявність зазначених обставин підтверджується відповідними рішеннями Торгово-промислової палати України або іншого компетентного органу.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.

8.2. Замовник несе повну відповідальність за повноту та достовірність наданих Особистих даних, дійсність наданих документів.

8.3. Всі спори за цим Договором вирішуються за взаємною згодою Сторін, а у разі недосягнення згоди – судом загальної юрисдикції.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за відміну рейсу або зміни часу відправлення/прибуття рейсу і пов'язані з цим зміни обсягів і термінів надання туристичних послуг оскільки Виконавець виступає в якості посередника між Замовником та компаніями-перевізниками, готелями, сервісними компаніями, і об’єктивно не в змозі впливати на умови і правила перевезень, що затверджені такими компаніями, при цьому на Виконавця поширюються всі умови та обмеження відповідальності, які встановлені Правилами повітряних перевезень пасажирів і багажу, Правилами фактичного перевізника та іншими нормативними актами в сфері перевезень.

8.5. У випадку виникнення претензій Замовник направляє Виконавцю письмову претензію з документально підтвердженими фактами порушення умов Договору, протягом 14 календарних днів з дати завершення споживання заброньованих послуг. Виконавець розглядає отримані від Замовника претензії і надає відповідь в межах строків, визначених Законом України «Про звернення громадян».

8.6. В разі ненадходження до Виконавця претензії Замовника і також в разі відсутності у Виконавця претензій до Замовника по закінченні 14 календарних днів з моменту завершення споживання заброньованих послуг умови Договору вважаються Сторонами виконаними в повному обсязі і без зауважень, та в подальшому не підлягають оскарженню в будь-яких інстанціях за будь-яких умов.

8.7. Сторони домовились, що умови цього Договору є конфіденційними і не підлягають розголошенню третім особам, окрім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України або передбачених умовами Договору. Третіми особами не вважаються співробітники Агента з бронювання, що мають пряме відношення до виконання Договору. Сторони також домовились, що вся інформація (окрім загальновідомої), яка була отримана іншою Стороною в результаті виконання умов за Договором, в тому числі інформація, яка визнається у відповідності з чинним законодавством як комерційна таємниця, визнається Сторонами конфіденційною та не підлягає розголошенню або використанню в цілях, які різняться від предмету Договору без письмової згоди іншої Сторони.


9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ


9.1. Дія Договору припиняється: за згодою сторін або якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо інформаційно-консультаційних послуг, і будь-яка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору.


9.2. Договір може бути розірваний в будь-який час за ініціативою Виконавця або Замовника, шляхом направлення іншій Стороні відповідного письмового повідомлення електронною поштою або іншими засобами зв'язку.

9.3. Виконавець має право розірвати Договір в будь-який з повідомленням Замовника у разі порушення ним строку оплати послуг або неповної сплати коштів.


10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


10.1. Цей Договір набуває чинності від дати підписання його Сторонами та діє до його виконання, але не більше ніж 6 місяців з моменту укладення Договору. В окремих випадках, строк дії договору може бути продовжений за згодою сторін.

10.2. Сторони за взаємною згодою письмово можуть визначити інший термін виконання, припинення чи зміну умов Договору.


11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

11.2. З метою виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Замовник та Виконавець надають свою згоду на обробку їх персональних даних. Надання Замовником персональних даних Виконавцю шляхом надсилання останніх на засоби (канали) зв’язку Виконавця підтверджує беззаперечну згоду Замовника на обробку його персональних даних Виконавцем (є формою, що дає змогу зробити висновок про надання відповідної згоди). Виконавець гарантує невтручання в особисте і сімейне життя суб’єкта персональних даних у зв’язку із обробкою його персональних даних.

11.3. Виконавець зобов’язується використовувати та обробляти персональні дані Замовника у відповідності до вимог чинного законодавства України про захист персональних даних.

11.4. Замовник погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані державним органам у випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.5. Виконавець застосовує в своїй діяльності спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку.

МІСТО КИЇВ
ВУЛИЦЯ СІМ'Ї КУЛЬЖЕНКІВ 14
БЦ PANORAMA OBOLON
ОФІС 2004
тел. 0(63) 805 73 85
Made on
Tilda